Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘totalt’

Ett inlägg som främst riktar sig till presumtiva uppdragsgivare som söker en skribent.

Idag är det den 2 mars. Jag skulle ha släppt februari månads statistik i fredags, men av olika skäl var det inte möjligt. Därför kommer en statistikrapport här i stället.

tatistik 1 feb - halva 2 mars 2014

Antalet besök på bloggen från den 1 februari till och med klockan 12.09 den 2 mars. De mörkblå delarna i staplarna visar unika besökare.


Under februari månad
 var det flest antal besök på bloggen den 2 februari (630), den 6 februari (602 ) samt den 3 februari (555). Antalet unika besökare  i februari månad per dag låg i genomsnitt på något mer än 300, vilket är en minskning jämfört med förra månaden. Flest antal unika besökare hade bloggen den 6 februari (380).

Statistik år månader dag

Statistik per månad och år samt snitt per dag.


Februari månad hade totalt
 13 159 besökare, vilket är betydligt färre än i januari. Ett skäl till detta kan vara OS-sändningarna, som gjorde att många fokuserade på annat än bloggar – särskilt bloggar som inte behandlade evenemanget. Antalet unika besökare ligger dock som alltid mellan 300 och 400 per dag. Uppenbarligen får bloggen fortfarande många träffar via sökmotorer, vilket är ett gott tecken – sökningar ger resultatet att besökare hänvisas hit.

Genomsnittligt antal besök per dag i februari månad 2014 är 470, vilket är en minskning med ungefär 75 jämfört med förra månaden. År 2013 hade ett genomsnittligt besöksantal om 565 per dag. Efter 2014 års två första månader har antalet minskat något till 533.

Totalt antal besök på bloggen strax efter inklippningen av graferna var 869 217. Denna totalsiffra finns för övrigt för vem som helst att när som helst se i högerspalten på bloggen, ganska långt ner, under rubriken Besökare.


Livet är kort.

Read Full Post »

Ett inlägg som främst riktar sig till presumtiva uppdragsgivare som söker en skribent.


Idag är det den 31 juli,
 månadens sista dag. Som vanligt vid månadssluten kommer här en statistikrapport.

Statistik juli 2013

Antal besök på bloggen från den 2 juli till och med klockan 11.30 den 31 juli . De mörkblå delarna i staplarna visar unika besökare.


Under juli månad
 var det flest antal besök på bloggen den 28 juli (699), den 29 juli (639) samt den 15 juli (598). Antalet unika besökare i juli månad per dag låg på cirka 250. Flest antal unika besökare hade bloggen den 10 juli  (317). Besökssiffrorna varierar en del, men genomgående är att fint väder och semestertider minskar antalet besökare.

Statistik månader år snitt per dag

Statistik per månad och år samt snitt per dag.


Juli månad hade totalt
 15 426 besökare (från och med den 2 juli till och med halva sista dagen). Genomsnittligt antal besök per dag i juli månad 2013 är 496, vilket är en liten minskning jämfört med förra månaden. Totalt sett har 2013 ett genomsnittligt besöksantal om 594 per dag.

Totalt antal besök på bloggen strax efter inklippningen av graferna klockan 11.26 idag var 756 432. Denna totalsiffra finns för övrigt för vem som helst att när som helst se i högerspalten på bloggen, ganska långt ner, under rubriken Besökare.


Livet är kort.

Read Full Post »

Den sista dagen i månaden och då presenterar jag alltid statistik för hugade uppdragsgivare och andra som bara är nyfikna.

Statistik januari 2013

Antal besök på bloggen mellan den 2 januari och den 31 januari 2013 klockan 11.25. De mörkblå delarna i staplarna visar unika besökare.


Under januari månad
var det flest antal besök på bloggen den 4 (914), den 20 (909) samt den 6 (889). Antalet unika besökare har ofta legat över 400 per dag den här månaden. Flest antal unika besökare i januari hade bloggen  den 20 januari (610).

Statistik månader o år snitt dag

Statistik per månad och år samt snitt per dag.


Januari 2013 hade totalt 22 262 besökare,
medan samma siffra för motsvarande månad förra året var något högre, 23 107. Totalt antal besökare 2012 var 227 275. Genomsnittligt antal besök per dag i januari 2013 var 728, jämfört med 745 samma månad förra året. Men totalt sett har 2013 i genomsnitt, efter bara en månad, haft högst antal genomsnittliga besök per dag.

Totalt antal besök på bloggen framgår är, vid grafernas inklippning, 653 143. Denna totalsiffra finns att se i högerspalten på bloggen, ganska långt ner, under rubriken Besökare.


Livet är kort.

Read Full Post »