Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialkompetanten’

Typer är dessvärre en sorts folk man råkar på under hela livet. Här kommer en samling som utgjorde en elitstyrka (ja, jag är MYCKET sarkastisk!) en gång i ett annat liv…

  • The Backstabber – h*n som högg i ryggen när jag borta. Samma person som jag försvarade jag vet inte HUR många gånger…
  • Isdrottningen – visar inga känslor, inte ens om man skulle ropa att en tiger åt hennes barn
  • Svamlaren – pratar en massa, men ingenting blir gjort
  • Diplomaten – vågar aldrig ha en åsikt eller säga vad h*n tycker, OERHÖRT irriterande typ!
  • Sanningssägaren – har ett tvångsbehov av att alltid säga sina egna sanningar (en typ jag dessvärre tillhör…)
  • Kappvändaren – vänder kappan efter vinden så snart Vinden har uttryckt en motsatt åsikt
  • Gråterskan – kan aldrig fatta beslut utan att börja gråta. Velar i det oändliga
  • MotvalsarenMÅSTE dansa mot f’ärdriktningen, bara för att…
  • Socialkompetanten – är på plats för att umgås, inte göra nytta

Har du några fler irriterande typer på gång???

Read Full Post »