Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘social interaktion’

Telia har låtit sin trendbarometer Telia Trends undersöka hur människor använder sociala medier. Nästan 2 000 personer ingick i undersökningen. Resultaten kan tyckas delvis märkliga, men faktum är att fler än hälften av dem som deltog i undersökningen har uppgett att de använder sociala medier för att bli bättre på att umgås IRL… Ett annat resultat är att nio av tio umgås mer eller lika mycket med vänner i verkliga livet på grund av att de använder sociala medier.

”Die Facebook die”, eller kan jag bli bättre på att umgås IRL av det?


Andra resultat som kommit fram i undersökningen
är att kvinnor kollar sina Facebookkonton oftare än män och att yngre är mer oroade än äldre för delad information. Kvinnor har i genomsnitt fler vänner på Fejan också, nånting som torde spela in när det gäller hur ofta man kollar sitt konto.

Vad ska jag tycka om det här då utan att nån hävdar att jag talar om för andra vad de ska tycka eller angriper min person för mina åsikter? Tja, å ena sidan känns resultaten logiska, anser jag. Social interaktion är nåt man kan träna och det finns inget som säger att det är fel att träna det genom aktiviteter i sociala medier. För somliga kan ju till och med sociala medier vara ett sätt att överhuvudtaget få nya vänner – och kanske umgås IRL – när chanserna, av olika skäl, till exempel hälsoskäl, till social samvaro är mycket små eller obefintliga.

Å andra sidan kan jag känna en rädsla för att sociala medier tar över kontakterna i verkliga livet. Genom sociala medier får man kontakter ofta baserade på ord och korta budskap och man missar sånt som kroppsspråk, betoningar, gester och liknande.

Slutsatsen jag drar är att det ena inte behöver eller bör utesluta det andra och att det ena faktiskt kan underlätta det andra – så länge det ena inte helt tar överhanden.

Har du några åsikter i frågan?

Read Full Post »

Storleken på olika delar av våra hjärnor kan bero på hur många vänner vi har på Fejan. Det är var brittiska forskare har kommit fram till. Herrminje, så små delar jag måtte ha, dårå, som fortfarande vägrar Fejan!


Jag vägrar fortfarande Facebook.

                                                                                                                                                                  För mig låter det här smått vansinnigt. Jag vet ju många som kallar sig vänner på Facebook – och så är det folk som knappt känner varandra. Och lära känna varandra genom att ”gilla” det nån säger och föra tramsiga diskussioner via nån sorts chatt känns otroligt krystat för mig. Jag föredrar att ”gilla” nån i verkliga livet. Det är också så jag umgås med mina vänner.

Men hur kan antalet så kallade vänner på Fejan påverka storleken på olika delar av folks hjärnor? Forskarna hävdar att

[…] Hos personer med gott om vänner är vissa delar av hjärnan, som bland annat har med social interaktion och minne att göra, större […]

Nu tycker jag att de 125 studenter som deltog i studien knappas kan anses vara varken representativa för folk i gemen. Inte heller är antalet tillräckligt stort för att påvisa fakta om hjärnstorlek. Men enligt forskarna…

[…]  finns det tre delar av hjärnan som aktiveras och i högre grad används av personer som har odlat extra många digitala vänskaper. Dessa delar påverkas dock inte av hur många vanliga vänner vi har.
Forskarna är i dag inte säkra på om det är antalet digitala vänner som har påverkat hjärnan eller tvärtom. Antingen gör många online-vänner att vissa delar av hjärnan stimuleras och växer, eller så har personer med en viss hjärnstruktur det lättare att hitta vänner på sociala medier. […]

Den där sista meningen tycker jag är intressant. För trots allt tror jag att om man har kontakt med många får hjärnan stimulans. Men just att knyta kontakter kan ju bero på hur man är som person. Inte självklart att det har storlek på hjärnan att göra, men säkert med nåt centrum i hjärnan.

Vad tror du???

Read Full Post »