Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘myndig stämma’

Minns du morgonens referat av ett goddag yxskaft-mejl..? Om inte, så här är det i avkodad version (kursiveringen är min):

Hej Tofflan!

Ditt ärende angående Användarstöd – (SR), Centrala Tjänster..Centrala System..EPIservermed ärendenummer:xxxxx har nu stängts.

Din ärendebeskrivning var: Behörighet

Lösningsbeskrivningen är: Denna beställning måste göras av någon som redan är redaktör eller av prefekt eller motsvarande. Se intranätsidan XXXX

De som redan är redaktörer på XYZ är:

Kalle Anka
Kajsa Anka
Musse Pigg
Alexander Lukas
Tofflan
Fru Chef1

Med vänliga hälsningar IT

Jag tog fram min myndigaste stämma och stöd av webbstrateg. Då kom ett nytt mejl från IT med följande lydelse, avkodad, förstås

Lösningsbeskrivningen är:

Behörigheterna på underliggande sidor till XXavdelningen är ändrade så att XXavdelnings-redaktörer och skribenter nu har de rättigheterna de ska ha även på underliggande sidor.

Med vänliga hälsningar IT

Jag vann, alltså! Men att man ska behöva bli arg är inte alltid roligt…

Read Full Post »