Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘hugade uppdragsgivare’

Den sista dagen i månaden och då presenterar jag alltid statistik för hugade uppdragsgivare och andra som bara är nyfikna.

Statistik januari 2013

Antal besök på bloggen mellan den 2 januari och den 31 januari 2013 klockan 11.25. De mörkblå delarna i staplarna visar unika besökare.


Under januari månad
var det flest antal besök på bloggen den 4 (914), den 20 (909) samt den 6 (889). Antalet unika besökare har ofta legat över 400 per dag den här månaden. Flest antal unika besökare i januari hade bloggen  den 20 januari (610).

Statistik månader o år snitt dag

Statistik per månad och år samt snitt per dag.


Januari 2013 hade totalt 22 262 besökare,
medan samma siffra för motsvarande månad förra året var något högre, 23 107. Totalt antal besökare 2012 var 227 275. Genomsnittligt antal besök per dag i januari 2013 var 728, jämfört med 745 samma månad förra året. Men totalt sett har 2013 i genomsnitt, efter bara en månad, haft högst antal genomsnittliga besök per dag.

Totalt antal besök på bloggen framgår är, vid grafernas inklippning, 653 143. Denna totalsiffra finns att se i högerspalten på bloggen, ganska långt ner, under rubriken Besökare.


Livet är kort.

Read Full Post »