Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘hemsk berättelse’

Ja, du har rätt. Utdragen har upphört. Därmed är inte sagt att det de är utdrag ifrån har upphört. Det är väldigt mycket aktivt!

Utdragen har varit just utdrag ur en hemsk berättelse. Nu ska de smälta samman och allt – eller nåja, det mesta – ska få sin förklaring. Till exempel vilka E och D är och i vilken relation E och U stod till varandra. Typ.


Utdragen är skrivna i blod, kan man säga.

                                                                                                                                                              Jag har ingen som helst aning om nån har läst utdragen och om så, vad den som har läst utdragen har för uppfattning.

Utdragen är lösryckta delar av ett sammanhang. Ett sammanhang som snart ska bilda en helhet – med alla de konsekvenser det för med sig…

Read Full Post »