Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘folktandvård’

I veckan kunde man läsa i lokalblaskan om att det diskuteras att införas ett bonussystem inom två verksamheter i vårt län som är offentliga, primärvård och folktandvård. Därför undrar Tofflan den här veckan vad du har för åsikt i frågan – är det OK eller inte?

Frågan hittar du som vanligt här intill i högerspalten. Har du kommentarer i frågan kan du lämna dem vid inlägget jag skrev om detta, för just här kan du INTE kommentera.

Read Full Post »

Nyheten att folktandvården i vårt län bli HBT-certifierad tycks ha slagit ner som en bomb. På lokalblaskans hemsida är kommentarerna stundtals hätska – ett nog så gott bevis på att certifieringen behövs, anser folktandvården – och jag.

Folktandvården blir första tandvårdgivare i Sverige som ska HBT-certifieras av RFSL. Certifieringen innebär att man visar sig arbeta strategiskt för en god arbetsmiljö för anställda och har ett respektfullt bemötande av patienter.

I ett pressmeddelande säger tandvårdsdirektören Eva Ljung:

Det är viktigt för oss hur vi på folktandvården bemöter våra patienter och vår personal. Alla ska känna sig välkomna hit och känna att de kan vara sig själva. Just nu har vi valt att fokusera på HBT-gruppen, men vi ser att ett sådant här arbete kommer alla patienter tillgodo. I grunden handlar det egentligen om alla människors lika värde. Vi tror att vi får så mycket mer kunskap om människor överlag genom att göra det här.

Kritikerna menar bland annat att sexuell läggning inte har med tandvård att göra. Men det kan faktiskt handla om sjukdomar i munnen som framför allt drabbar vissa patienter. Naturligtvis handlar det också om normer och bemötande. De familjer som kommer till folktanvården kan se ut på olika sätt – till exempel mamma, mamma, barn eller pappa, pappa, barn. Då handlar det om att dessa får ett bra och korrekt bemötande.

Själva certifieringen innebär bland annat att personalen, totalt ungefär 550 personer, får utbildning i HBT-frågor. Tandvårdsklinikerna i Knivsta, Almunge, Bålsta, Örsundsbro, Årsta och Dragarbrunn börjar. Certifieringen drivs som ett projekt fram till 2012. Då ska alla folktandvårdskliniker i vårt län vara HBT-certifierade.

Jag talade redan i ingressen om vad jag tycker. Men vad tycker DU???

Read Full Post »