Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘datorprogram’

Rikspolisstyrelsen vill skaffa en superkamera som kan läsa in bilars nummerplåtar. Totalt ska kameran kunna läsa in 3 600 skyltar i timman varefter ett datorprogram översätter bilderna till bokstäver och siffror. Men alla är inte lika positiva till kameraidén och tycker att det är brott mot integriteten.

Genom den nya kameran kan farbror Blå se om bilen är stulen eller om den har körförbud. Det är bara bilar som är kopplade till nåt brott som ska registreras. Varje dag ska registret raderas. Idag gör polisen kontrollerna tämligen manuellt. Och det tar förstås tid.


Clark Kent* är skattad och besiktigad och inte stulen.

                                                                                                                                                             Men Advokatsamfundets generalsekreterare tycker att det är ett hot mot integriteten och Miljöpartiet är skeptiskt till den här sortens insamling av uppgifter.

Rikspolisstyrelsen hävdar dock att våra poliser behöver bra verktyg och hjälpmedel för att kunna se om en bil körs olagligt. För det är ju faktiskt brottsligt att köra bilar som inte är skattade eller som har körförbud – eller som är stulna…

Vad är problemet, undrar jag? Bilar ska vara skattade och besiktigade och inte stulna, liksom…

                                                                                                                                                                *Clark Kent = min lille bilman

Read Full Post »

Den 11 april 1954. Det är den tråkigaste dan, uträknad via ett datorprogram av en forskare i Cambridge.

William Tunstall-Pedoe har konstruerat en mjukvara, ”True Knowledge”. Genom att mata in 300 miljoner fakta om människor, platser, affärer och händelser som figurerat i nyheterna räknade programmet ut den tråkigaste dan. Olika flöden av information analyserades med hjälp av svåra algoritmer. Och sen kom programmet fram till att just den här söndagen 1954 var den tråkigaste av de tråkiga.


Nu ska vi se här… Alogritmer… Hmm…

                                                                                                                                                  Syftet med datorprogrammet emellertid inte att hitta tråkiga dar utan att finna ett smartare sätt att söka efter information på internet. Och William Tunstall-Pedoe hade säkert inte tråkigt – under tiden.

Read Full Post »